ناحیه کاربری

ثبت نام

به منظور هم افزایی، تجمیع و انتقال تجربیات و استفاده از ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه سراسر جهان در مقابله با تهدیدات علمی، عقیدتی و فرهنگی نسبت به اسلام و مسلمانان و توجه به مسائل روز جهان و اتخاذ مواضع واحد و گسترش ارتباطات میان آنها، تشکیل و راه‌اندازی اتحادیه بین المللی حوزه‌های علمیه، بستر مناسبی است که بتوان با گسترش و تنقیح معارف دین مبین اسلام و نیز ارتقای سطح همکاری‌ها و تبادلات علمی در این زمینه، اسباب و زمینه‌های اتحاد و انسجام جامعه اسلامی و تشکیل امت واحده را فراهم نمود
عضویت در اتحادیه

اعضای اتحادیه بین‌المللی حوزه‌های علمیه و مدارس‌دینی

    جامعة المصطفی العالمیة © 2016